chương trình công ty

Hình ảnh nhà máy

Hình ảnh bên ngoài công ty
Hình ảnh bên ngoài công ty
Hình ảnh bên ngoài nhà máy
Hình ảnh bên ngoài nhà máy
Tường nhà xưởng
Tường nhà xưởng

Môi trường làm việc tại nhà máy

Dây chuyền lắp ráp có trật tự
Dây chuyền lắp ráp có trật tự
Dây chuyền lắp ráp có trật tự
Dây chuyền lắp ráp có trật tự
Môi trường nhà máy sạch sẽ và gọn gàng
Môi trường nhà máy sạch sẽ và gọn gàng
Môi trường nhà máy sạch sẽ và gọn gàng
Môi trường nhà máy sạch sẽ và gọn gàng
Môi trường nhà máy sạch sẽ và gọn gàng
Môi trường nhà máy sạch sẽ và gọn gàng
Môi trường nhà máy sạch sẽ và gọn gàng
Môi trường nhà máy sạch sẽ và gọn gàng

Trạm dây chuyền sản xuất

Người thử nghiệm tiến hành kiểm tra hiệu suất điện.
Người thử nghiệm tiến hành kiểm tra hiệu suất điện.
Người kiểm tra sử dụng thiết bị để kiểm tra hiệu suất của các bộ phận.
Người kiểm tra sử dụng thiết bị để kiểm tra hiệu suất của các bộ phận.
Người công nhân kiểm tra chức năng của sản phẩm một cách khéo léo.
Người công nhân kiểm tra chức năng của sản phẩm một cách khéo léo.
Người vận hành vặn vít một cách khéo léo.
Người vận hành vặn vít một cách khéo léo.
Người kiểm tra thực hiện kiểm tra ESD.
Người kiểm tra thực hiện kiểm tra ESD.
Người công nhân kiểm tra gói hàng một cách cẩn thận.
Người công nhân kiểm tra gói hàng một cách cẩn thận.