Quy trình tùy chỉnh

 • quy trình tùy chỉnh-1
  01. phân tích yêu cầu của khách hàng
  Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tiến hành phân tích tính khả thi và đưa ra kết quả phân tích.
 • quy trình tùy chỉnh-2
  02. Xác nhận thông tin đơn hàng
  Cả hai bên xác nhận phạm vi của sản phẩm bàn giao cuối cùng.
 • quy trình tùy chỉnh-3
  03. ký kết hợp đồng
  Các bên ký kết hợp đồng cuối cùng.
 • quy trình tùy chỉnh-4
  04. Thanh toán tiền đặt cọc
  Bên mua trả tiền đặt cọc, các bên bắt đầu hợp tác và các bên bắt đầu thực hiện hợp đồng.
 • quy trình tùy chỉnh-5
  05. Làm mẫu
  Nhà cung cấp phải thực hiện lấy mẫu theo tài liệu do người mua cung cấp.
 • quy trình tùy chỉnh-6
  06. Xác định mẫu
  Người mua xác nhận mẫu đã sản xuất và chuẩn bị sản xuất hàng loạt nếu không có bất thường.
 • quy trình tùy chỉnh-7
  07. Sản phẩm sản xuất hàng loạt
  Theo mẫu đã được xác nhận, bắt đầu sản xuất hàng loạt sản phẩm.
 • tùy chỉnh-quy trình-8
  08. thanh toán số dư
  Thanh toán phần còn lại của hợp đồng.
 • quy trình tùy chỉnh-9
  09. Lô hàng
  Sắp xếp hậu cần và giao hàng cho khách hàng.
 • quy trình tùy chỉnh-10
  10. Theo dõi sau bán hàng
  Dịch vụ hậu mãi, chốt hợp đồng.